Tulehäiresüsteem

Kaitsmaks inimesi ja vara!

Tulekahju avastamise süsteemi tähtsust ei ole võimalik piisavalt rõhutada. Tuli ja suits on tapvad, kahjuks mitte kõigi tulehäire süsteemid ei vasta nõuetele ega ole läbinud vastavat hooldust tagamaks nende erand korraliku töökindluse.

Meie erialaste teadmiste ja kogemustega saame projekteerida ja paigaldada süsteemi, mis mitte ainult ei avasta ning takista tuleohtu ja selle levikut vaid, tule korral ka teavitab vajalikke asutusi. Ühtlasi spetsiaalsed märgistused aitavad inimestel turvaliselt suitusest hoonest lahkuda.

Maailma juhtivatelt tootjatelt on meil ületamatu valik tule, soojuse- ja suitsuandureid samuti tulekustutussüsteeme.

Stellum Valveseadmed OÜ omab ATS tulehäiresüsteemi paigaldamise ja hoolduse sertifikaati.